สินค้าและบริการ
บริการต่อภาษี และตรวจมิเตอร์

บริการตรวจมิเตอร์โดยสาร

รถแท็กซี่ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว จะต้องมีการตรวจมิเตอร์โดยสารทุกระยะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
รถแท็กซี่ ที่มีอายุ < 7 ปี จะต้องตรวจมิเตอร์โดยสารทุก 6 เดือน
รถแท็กซี่ ที่มีอายุ > 7 ปี จะต้องตรวจมิเตอร์โดยสารทุก 4 เดือน
ซึ่งทางบริษัทฯเราได้มีบริการประสานงานและยื่นเอกสารการตรวจมิเตอร์กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นการประหยัดเวลาให้กับผู้ขับขี่
และเพิ่มเวลาในการหาเงินได้อีกด้วย

  • สะดวก รวดเร็ว
  • ประหยัดเวลา
    ไม่ต้องรอนาน
  • ได้เอกสารไว

บริการต่อภาษี

รถแท็กซี่ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว จะต้องมีการตรวจรถเพื่อต่อภาษีประจำปีทุกระยะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยการตรวจรถ จะรวมถึงการตรวจถังแก๊สด้วย ทั้งนี้ระยะเวลาและเอกสาร ขึ้นกับประเภทเชื้อเพลิงที่ติดตั้งด้วยว่าเป็น NGV หรือ LPG ซึ่งต้องมีเอกสารและข้อกำหนดที่กรมการขนส่งกำหนดไว้