รู้จักเอวีกรุ๊ป
แท็กซี่ เอวี. แท็กซี่มืออาชีพ
เครือ เอวี.กรุ๊ป ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือ หลายบริษัท โดยส่วนใหญ่ประกอบธุกิจ
สนับสนุนเกี่ยวกับรถแท็กซี่ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มคุณภาพรถแท็กซี่ใหม่
ให้บริการด้าน สินเชื่อ ต่อภาษี ประกันภัย รวมถึงด้านหารายได้เพิ่มให้กับผู้ขับรถแท็กซี่
“แท็กซี่เอวี. แท็กซี่มืออาชีพ”
 • สินเชื่อรถแท็กซี่ป้ายแดงและมือสอง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรถแท็กซี่ เช่น การต่อภาษี ประจำปี การตรวจมิเตอร์ ประกันภัยรถยนต์

  AV LEASING Co., Ltd.

 • ให้บริการสินเชื่อบ้านและที่ดิน โดยการจำนอง ขายฝาก

  AV. ACME Co., Ltd.

 • ศูนย์วิทยุแท็กซี่ 1681 สนับสนุนเรื่องการหารายได้ให้กับแท็กซี่ โดยมีทั้งงานประจำและงานทั่วไป ส่งเสริมให้แท็กซี่มีรายได้มากขึ้น

  THAI ACE COMMUNICATION Co., Ltd.

 • พัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถแท็กซี่ทั้งหมด เช่น มิเตอร์ค่าโดยสาร วิทยุสื่อสาร GPS เป็นต้น

  Esfame engineering Co., Ltd.

 • พัฒนาซอฟท์แวร์และระบบการติดต่อสื่อสารที่ใช้กับรถแท็กซี่

  ESSOFT Co.,Ltd.

 • ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ Honda

  Nakhonchaisri Honda automobil Co.,Ltd